Eggløsningstest Advanced Digital

Identifiserer typisk 4 eller flere fertile dager

Kjøp nå

Det er bare på noen få dager i hver syklus som en kvinne kan bli gravid, og derfor er det veldig viktig at du har samleie på disse dagene hvis du prøver å bli gravid. Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator er den første og ENESTE testen som vanligvis identifiserer fire eller flere fertile dager i hver syklus. Den påviser to viktige fertilitetshormoner for å identifisere hvilke dager du har høy og maksimal fertilitet, slik at du kan planlegge fremover og få flere muligheter til å bli gravid.

Identifiserer vanligvis fire eller flere fertile dager

Identifiserer vanligvis fire eller flere fertile dager1

Ved å identifisere flere fertile dager før eggløsning enn andre eggløsningstester, får du flere muligheter til å bli gravid og kan planlegge fremover for når du skal ha kvalitetstid med partneren din.

Påviser to viktige fertilitetshormoner

Påviser to viktige fertilitetshormoner

Det er den eneste eggløsningstesten som nøyaktig kan påvise både luteiniserende hormon og østrogen for å identifisere hele fertilitetsperioden din.

Smart teknologi og tydelig digitalt resultat

Smart teknologi og tydelig digitalt resultat

Med den unike algoritmen tilpasses testen din personlige hormonprofil slik at det er mindre sannsynlig at du går glipp av fertile dager. Det tydelige digitale displayet viser et Clearblue-smilefjes når den identifiserer hvilke dager du har størst sjanse for å bli gravid, slik at du vet når kroppen din er klar.

Over 99 % pålitelig

Over 99 % pålitelig

Over 99 % pålitelig til å registrere LH-stigningen

Det eneste merket med avleser som kan brukes om igjen

Det eneste merket med avleser som kan brukes om igjen

Hvis du har testpinner for eggløsningstesten til overs etter at du har registrert den første LH-stigningen, kan du bruke dem om igjen med samme testholder til å identifisere dine fertile dager i neste syklus, hvis du ikke allerede er gravid.

 

Den fungerer annerledes enn andre eggløsningstester

Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator fungerer annerledes enn andre eggløsningstester - den er utviklet til å påvise to hormoner, nemlig østrogen og LH.

Når testen registrerer en stigning i østrogennivået, viser den høy fertilitet (blinkende smilefjes), og den vil fortsette å vise høy fertilitet de neste dagene mens den ser etter LH-stigningen. Testen viser maksimal fertilitet når LH-stigningen er registrert (fast smilefjes).

5 punkter du bør lese før bruk

Maksimal fertilitet vises konstant i 48 timer

Maksimal fertilitet vises konstant i 48 timer når det først vises

Du kan ikke utføre andre tester mens maksimal fertilitet vises siden holderen ikke kan lese av resultatet.

 

4 eller flere fertile dager

Antallet fertile dager som vises gjelder deg personlig

Ingen sykluser er like. Antallet fertile dager som vises gjelder deg personlig.

Alle kvinners sykluser er unike og hormonmønstrene varierer. I en studie med 87 kvinner så vi følgende:

Antall dager med høy fertilitet før maksimal fertilitet Antall kvinner
0-4 57 (66%)
5-9 22 (25%)
10+ 1 (1%)
Maksimal fertilitet ble ikke registrert etter høy fertilitet 7 (8%)
TOTALT 87 (100%)

 

Flere enn ni fertile dager

Har du sett flere enn ni dager med høy fertilitet?

Hvis du ser flere enn ni dager med høy fertilitet, bør du nok avbryte testingen i denne syklusen
- Hvis du startet testingen på riktig dag for din normale sykluslengde og du ser ni eller flere dager med høy fertilitet, er det lite sannsynlig at du vil se maksimal fertilitet i denne syklusen.
- Hos enkelte kvinner kan LH-stigningen noen ganger være for lav til at testen registrerer den, eller de har en syklus uten eggløsning, og da vises ikke maksimal fertilitet. Dette er ikke uvanlig, og kan forekomme i rundt 8 % av syklusene. Hvis maksimal fertilitet ikke vises i tre sykluser på rad, anbefaler vi at du snakker med legen din om det.

 

Test én gang per dag

Test én gang per dag

Du skal bare teste én gang per dag frem til du ser høy fertilitet - Du må bruke urinen etter din lengste søvnperiode for at resultatene som viser høy fertilitet skal være pålitelige. - Du kan teste oftere når du har sett høy fertilitet, men unngå å drikke mye før du tester.

 

Du må ikke ta ut batteriene

Du må ikke ta ut batteriene

Hvis du tar ut batteriene fra holderen, kan du ikke bruke den igjen.
Se i det komplette instruksjonsheftet eller kontakt Clearblue produktrådgivning hvis du har spørsmål.

 

Produktbildene

  Hva mener andre?

  Slik bruker du Clearblue DIGITAL Eggløsningstest med dobbel hormonindikator

  1. Før testing

  - Les alltid nøye gjennom instruksjonene på esken og i heftet før bruk.

  - Du skal alltid teste med morgenurinen.

  - Du må vite den normale lengden på syklusen din før du starter for å være sikker på at du tester på riktig tidspunkt til å identifisere dager med høy og maksimal fertilitet.

  - Du regner ut lengden på syklusen ved å notere dagen da menstruasjonen starter (første dagen med ordentlig blødning) som dag 1, og deretter telle frem til dagen FØR neste menstruasjon: antallet dager er lengden på syklusen.

  - Når du vet lengden på syklusen, bruker du tabellen under til å finne ut når du skal begynne å teste:

   
  Sykluslengden i dager 21 eller færre 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 eller flere
  Start testingen på dagen som hører til sykluslengden 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 dager før neste menstruasjon
   

  2. Gjør klar til testing

  - Ta en testpinne ut av folieinnpakningen.

  - Fjern hetten på testpinnen.

   
  Gjør klar til testing

  - Sett inn testpinnen i holderen slik at de lilla pilene er i linje og peker mot hverandre.

  - Sett inn testpinnen til du hører et klikk.

  - Eggløsningstesten slår seg på automatisk når du har satt inn testpinnen riktig.

   
  Gjør klar til testing
   

   

  Gjør klar til testing- Hvis det er første gang du bruker testholderen, vil symbolene for den nye syklusen blinke kort.

   

  Gjør klar til testing- Utfør testen straks du ser «test klar»-symbolet.

   

  3. Utfør testen

  Utfør testen- Hold testpinnens oppsugingsdel nedover i urinstrålen i 3 sekunder.
  - Du kan også samle urin i en ren og tørr beholder. Dypp testpinnens oppsugingsdel i urinen i 15 sekunder.
  - Etter ett minutt begynner «test klar»-symbolet å blinke for å vise at testen virker.

   

  4. Vent i 5 minutter

  Vent i 5 minutter- Etter ett minutt begynner «test klar»-symbolet å blinke for å vise at testen virker.

   

  Vent i 5 minutter- Hold oppsugingsdelen nedover eller legg testpinnen flatt. Under hele testingen er det viktig at du aldri holder testpinnen med oppsugingsdelen oppover.
   
  - Resultatet vises på displayet etter 5 minutter.

   

  5. Les av resultatet

  Les av resultatet
  Lav fertilitet - en tydelig sirkel

   

  - En tydelig sirkel angir lav fertilitet. Hvis du har samleie i dag, vil det være mest for kosens del siden det er usannsynlig, men ikke umulig, at du blir gravid. Resultatet vises i åtte minutter.
  - Du skal ikke teste på nytt i dag. Ta en ny test i morgen med urinen etter din lengste søvnperiode
  - Merk: Testen ser ett stigningen i østrogen som angir at du har høy fertilitet. Det er viktig at du bare tester én gang per dag for at resultatene som viser høy fertilitet skal være pålitelige.

   

  Les av resultatet
  Høy fertilitet - et blinkende smilefjes

   

  - Når testen registrerer en stigning i østrogennivået, viser den høy fertilitet (blinkende smilefjes). Resultatet vises i åtte minutter.
  - Testen fortsetter å vise høy fertilitet de neste dagene mens den ser etter LH-stigningen. Fortsett å teste hver dag for å finne LH-stigningen.
  - Når den første dagen med høy fertilitet vises, kan du teste oftere hvis du vil, men du bør unngå å drikke mye før du tester.

  Se Vanlige spørsmål 2 og 4 hvis du ser flere enn ni dager med høy fertilitet.

   

  Les av resultatet
  Maksimal fertilitet - Et fast smilefjes vises konstant i 48 timer når det først vises

   

  Du kan ikke utføre andre tester mens maksimal fertilitet vises siden holderen ikke kan lese av resultatet.

   

  6. Etter testen

  - Løs ut testpinnen med én gang, og kast den sammen med vanlig restavfall.

   
  Etter testen

  Bruksanvisning

  Vanlige spørsmål

  Maksimal fertilitet (fast smilefjes) forsvinner ikke - er testen ødelagt?

  Når LH-stigningen registreres første gangen viser testen et fast smilefjes. Dette symbolet vises konstant i 48 timer for å indikere dine to mest fertile dager. Du kan ikke ta en ny test så lenge maksimal fertilitet vises på displayet fordi holderen kan ikke lese av resultatet. Du kan spare testpinner som blir til overs og bruke dem i en senere syklus ved behov. Du må ikke ta ut batteriene for å prøve å nullstille holderen. Holderen blir ødelagt hvis du gjør det, og du kan ikke bruke den igjen.

  Jeg har utført alle testene etter instruksjonene, men har ikke sett høy fertilitet. Hva bør jeg gjøre?

  Det er nok testpinner i pakken til at de fleste kvinner med regelmessige sykluser kan registrere høy og maksimal fertilitet. Hvis du har en sykluslengde som er lang eller varierer, kan det hende du må utføre flere tester. Du må bruke den samme holderen med testpinner fra en ny pakke. For noen kvinner vises ikke dager med høy fertilitet, kun dager med maksimal fertilitet. Dette kan skyldes at østrogennivået ikke er så høyt at det registreres av testen, eller at kvinnen startet testingen for sent. Resultater som viser maksimal fertilitet er fremdeles pålitelige, og samleie på disse dagene maksimerer sjansene dine for å bli gravid.

  Jeg har utført testene etter instruksjonene, men jeg så ikke nøyaktig fire fertile dager - hva betyr dette?

  • Hormonnivåene og lengden på syklusene varierer fra kvinne til kvinne, og fra syklus til syklus hos samme kvinne. Antallet fertile dager som vises i hver syklus vil være personlig for deg, og noen kvinner vil ha flere eller færre enn fire fertile dager. I en studie med 87 kvinner så vi følgende:
   
  Antall dager med høy fertilitet før maksimal fertilitet Antall kvinner
  0-4 57 (66%)
  5-9 22 (25%)
  10+ 1 (1%)
  Maksimal fertilitet ble ikke registrert etter høy fertilitet 7 (8%)
  TOTALT 87 (100%)

  Nå har jeg sett resultatet for høy fertilitet en lang stund, men jeg kan da ikke være fertil hele denne tiden?

  Når testen registrerer en stigning i østrogennivået, viser den høy fertilitet (blinkende smilefjes), og den vil fortsette å vise høy fertilitet de neste dagene mens den ser etter LH-stigningen. Hvis du starter testingen for tidlig i syklusen eller for sent (etter at LH-stigningen har vært), kan det vises mange dager med høy fertilitet. Hvis du startet testingen på riktig dag for den vanlige sykluslengden og det vises ni eller flere dager med høy fertilitet, vil nok ikke maksimal fertilitet vises i denne syklusen. Du bør nok avbryte testingen i denne syklusen, og heller spare resten av testpinnene til neste syklus. Hos enkelte kvinner kan LH-stigningen noen ganger være for lav til at den registreres av testen, eller de har en syklus uten eggløsning, og da kan det vises mange dager med høy fertilitet, men ingen med maksimal fertilitet. Dette er ikke uvanlig, og kan forekomme i rundt 8 % av syklusene. Hvis maksimal fertilitet ikke vises i tre sykluser på rad, anbefaler vi at du snakker med legen din om det. Husk at resultatene gjelder for deg personlig, og at du kan se mer enn to dager med høy fertilitet - se tabellen i spørsmål 3.

  Kan jeg teste mer enn én gang per dag hvis jeg vil?

  Det viktig at du bare tester én gang per dag med urinen etter din lengste søvnperiode for at resultatene som viser høy fertilitet skal være pålitelige. Når den første dagen med høy fertilitet vises og testen begynner å registrere LH-stigningen, kan du teste oftere hvis du vil, men du bør unngå å drikke mye før du tester.

  Tilpasses testen etter min personlige syklus allerede fra første dag med testing?

  Ja, testen leser av dine individuelle hormonnivåer, og østrogennivået blir registrert den første dagen du tester i hver syklus. Testen kan ikke vise høy fertilitet den første dagen du tester siden den må fastsette basisnivået ditt. Senere tester bruker dette basisnivået som utgangspunkt, og når det registreres en betydelig stigning i østrogennivået, vil den vise høy fertilitet. Testen viser deretter høy fertilitet frem til den registrerer LH-stigningen, og da vises maksimal fertilitet. Hvis det registreres en LH-stigning den første dagen med testing, vises maksimal fertilitet.

  Kan legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet?

  Les alltid tilvirkerens instruksjoner for legemidler du tar før du tester. Visse medisinske tilstander og legemidler kan gi misvisende resultater, for eksempel: - du er gravid. - du har nylig vært gravid. - du er kommet i overgangsalderen. - du har nedsatt lever- eller nyrefunksjon. - du har polycystisk ovariesyndrom. - hvis du tar fertilitetsmedisiner som inneholder luteiniserende hormon eller humant koriongonadotropin. - du tar antibiotika med tetrasykliner. - enkelte fertilitetsbehandlinger, slik som klomifensitrat, kan gi misvisende resultater for høy fertilitet. Resultatet for maksimal fertilitet skal være upåvirket. Hvis du nylig har vært gravid, bør du vente til du har hatt to naturlige menstruasjonssykluser - noter ned hvor lenge disse varer før du bruker Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator. Rådfør deg med legen din hvis du bruker legemidler eller har en medisinsk tilstand før du planlegger å bli gravid.

  Jeg har satt inn en ny testpinne i Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator, og disse symbolene blinker på displayet. Hva betyr det?

  Symbol for ny syklus

  Det betyr at holderen er klar til bruk for første gang. Det vises også hvis du tester etter at høy fertilitet ble vist, eller hvis du ikke har testet på tre eller flere dager etter hverandre. Hvis du har hoppet over tre eller flere tester og høy fertilitet ikke er vist, vil holderen anta at du tester for første gang. Hvis du fortsetter å teste, vil den kanskje ikke registrere høy eller maksimal fertilitet. Det er bedre å vente til neste syklus og starte testingen på nytt.

  Lengden på syklusen min varierer, så når bør jeg starte testingen med Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator?

  Hvis lengden på syklusen varierer med mer enn tre dager, bør du bruke lengden på forrige syklus til å beregne når du skal starte testingen.

  Hva om jeg ikke fikk testet med den første urinen etter den lengste søvnperioden min?

  Du bør teste så snart som mulig, men unngå å drikke mye på forhånd. Hvis du ikke bruker den første urinen etter din lengste søvnperiode, kan du risikere å få uventede resultater for høy fertilitet. Derfor er det viktig at du husker å bruke den første urinen etter din lengste søvnperiode.

  Kan jeg kjøpe flere testpinner for Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator eller bruke holderen med testpinner fra et annet produkt?

  Nei. Testpinner selges ikke separat. Du kan bare bruke testpinner for Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator sammen med holderen.

  Hvor nøyaktig er Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator?

  En laboratorietest har vist at testen er over 99 % nøyaktig for å registrere LH-stigning (maksimal fertilitet). Sensitivitet for LH-registrering i Clearblue Digital Eggløsningstest med dobbel hormonindikator er 40 mIU/ml, målt mot den tredje internasjonale standarden for LH og FSH i urin for biologisk prøving (71/264).

  5 punkter du bør lese før du bruker produktet

  Kjøp nå

  Kjøp Clearblue DIGITAL Eggløsningstest med dobbel hormonindikator nå.

  Kjøp nå

  • 1 I en studie med 87 kvinner ble det identifisert fire eller flere fertile dager i 80 % av syklusene ved hjelp av faktisk sykluslengde.