Vilkår for bruk

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER SPD-NETTSTEDET OG EVENTUELLE TJENESTER. DISSE REGULERER BRUKEN AV SPD-NETTSTEDET, ALT MATERIALE DET INNEHOLDER OG TJENESTENE VÅRE

Sist endret 19. desember 2017

Generelt

Dette nettstedet (unntatt koblede steder) («nettsted») eies og kontrolleres av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH («SPD»), som er et selskap etablert i Sveits. Det betjenes på vegne av SPD av tredjepartsselskaper, herunder Aptum Hosting. SPD kan dessuten etter eget skjønn gjøre tilgjengelig visse tjenester i visse land (f.eks. kundestøtte, Careline) («tjenester»). Tilgjengelighet av og innhold i tjenestene varierer fra land til land. Disse vilkårene skal også gjelde for Clearblue-kanalen på www.youtube.com, og alle referanser til nettstedet skal inkludere denne kanalen.

Ved å besøke dette nettstedet og bruke eventuelle tjenester, godtar du vilkårene for bruk i den nyeste versjonen, som publisert fra tid til annen på denne delen av nettstedet. Du bør derfor gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom, da de kan være endret siden forrige besøk. Ytterligere vilkår kan gjelde for tjenestene.

Nettstedet og tjenestene er tilgjengelig fra forskjellige land rundt om i verden. Fordi hvert av disse landene kan ha andre lover enn i Sveits, angir du ved å gå til dette nettstedet og bruke tjenestene, at du i tillegg til disse vilkårene for bruk godtar at det er lovene i Sveits som utelukkende skal gjelde for alle saker som oppstår ut fra eller relatert til bruken av og innholdet i nettstedet og tjenestene. Du samtykker også i og underlegger deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Genève i Sveits med hensyn til disse sakene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, ber vi deg om å avstå fra å bruke nettstedet vårt og eventuelle tjenester.

Tilgjengelighet av produkter

Ingen referanser til et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet eller ved levering av tjenester utgjør et tilbud om å selge eller levere produktet eller tjenesten. Dette nettstedet kan referere til produkter som ennå ikke er registrert eller godkjent i et gitt land. Spør på apoteket etter produkter som er tilgjengelige i ditt land. Spesifikke råd om tilgjengelighet og egnethet for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste må innhentes før kjøp. Produktbilder er bare til illustrasjon.

Ansvarsbegrensning

Dette nettstedet, all informasjon og tilknyttet materiale det inneholder, og all informasjon og alt tilknyttet materiale gitt som del av tjenestene, leveres «som de er», bare til generelle informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke brukes som grunnlag for noe spesifikt formål, og det gis ingen påstand, garanti eller forpliktelse, uttrykt eller underforstått, om at nettstedet, all informasjon og tilknyttet materiale på nettstedet og all informasjon og tilknyttet materiale gitt som en del av tjenestene, er nøyaktig, oppdatert, fullstendig, tilstrekkelig eller egnet. Du bør bruke din egen dømmekraft ved evalueringen av all informasjon og alt tilknyttet materiale levert gjennom nettstedet og tjenestene, og ved å bruke denne informasjonen og tilknyttet materiale, godtar du risikoen for at den ikke er nøyaktig, oppdatert, fullstendig, tilstrekkelig eller egnet for dine behov og krav.

RÅDFØR DEG ALLTID MED KVALIFISERT HELSEPERSONELL OG LES NØYE HELE ETIKETTEN PÅ PAKKEN OG PAKNINGSVEDLEGGET FOR ALLE PRODUKTER FØR BRUK.  INGEN INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET, I MATERIALER OG/ELLER I TJENESTER SOM LEVERES AV SPD, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER, ER MENT SOM EN ERSTATNING FOR MEDISINSKE RÅD ELLER FOR EN MEDISINSK UNDERSØKELSE UTFØRT AV KVALIFISERT HELSEPERSONELL.  SPD og tilknyttede selskaper praktiserer ikke medisin og gir ingen medisinske tjenester eller råd. 

Verken SPD og tilknyttede selskaper eller dets direktører, ledere, ansatte eller representanter er ansvarlige for tap, skader eller utgifter som følger av eventuell tilgang til eller bruk av dette nettstedet, informasjon eller materiale som finnes på det eller andre nettsteder knyttet til det, og eventuelle tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, indirekte skader, tilfeldige skader, følgeskader eller ekstraordinære erstatninger (selv om SPD og tilknyttede selskaper, direktører, ledere, ansatte eller representanter er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader).

SPD forbeholder seg retten til å gjøre endringer og korrigeringer på og/eller stanse tilgangen til dette nettstedet og/eller tjenestene når SPD anser det som passende, og uten varsel. Dette nettstedet og/eller disse tjenestene kan være utilgjengelige fra tid til annen på grunn av feil relatert til nettverk, programvare, maskinvare og tredjepartsleverandører, oppdatering eller utviklingsarbeid. SPD skal ikke være ansvarlig hvis nettstedet og/eller tjenestene er utilgjengelige på et tidspunkt eller i en periode, inkludert, uten begrensning, for skader som oppstår som følge av slik utilgjengelighet.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde skadesløs og forsvare SPD, dets funksjonærer, direktører, ansatte og representanter fra og mot alle tap, utlegg, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av et brudd fra deg på disse vilkårene for bruk og/eller bruken av nettstedet (inkludert uaktsom eller ulovlig atferd).

SPDs rett til å bruke innhold sendt inn av bruker

Når du laster opp eller deler personopplysninger (for eksempel navn, bosted, e-post, telefon og fødselsdato), historier, bilder, kunnskaper, kommentarer, ideer, spørsmål og design («innhold») på kanaler for sosiale medier administrert av SPD, som inkluderer Clearblue®-siden på Facebook, Clearblue®-kontoen på Twitter og Clearblue®-kontoen på Instagram («kanaler for sosiale medier»), samtykker du til bruk av dette innholdet gratis og ubegrenset over hele verden av SPD, tilknyttede selskaper og dets tilknyttede tredjeparter for inkludering på nettstedet eller i annet materiale i ethvert format (digitalt, utskrevet, i sosiale medier osv.) for markedsføringsformål og andre formål.

SPD og tilknyttede selskaper skal ha rett til, etter eget skjønn og uten varsel, å bruke, ikke bruke, slette, distribuere, kopiere, endre, redigere, tilpasse og lage avledede produkter, offentlig vise og oversette alt eller noe av slikt innhold uten begrensninger, og autorisere andre til å gjøre det samme. SPD skal dessuten ha rett til gratis å bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller design som finnes i slikt innhold, til alle formål, inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjon, design og markedsføring av produkter og andre elementer der slike ideer, konsepter, kunnskaper eller design inngår.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket for eventuell fremtidig bruk av innhold, skal dette bare gjelde etter at SPD har mottatt din tilbaketrekking av samtykket. Materiale opprettet og kommunisert tidligere, skal ikke påvirkes.

SPD forbeholder seg retten til å velge det selskapet anser for å være det mest egnede innholdet for publisering, og kan ikke tilby noen garanti for at innhold fra deg vil bli publisert og være tilgjengelig for visning på kanalen for sosiale medier.

Når du bestiller tjenester (f.eks. Careline), kan du bli nødt til å dele personopplysninger som navn, bosted, e-post, telefon, helseopplysninger, fødselsdato osv. («tjenesteinformasjon»). Ved å dele tjenesteinformasjon samtykker du til at SPD, tilknyttede selskaper og andre tredjepartsselskaper bruker denne tjenesteinformasjonen til å fullføre forespørselen. Når du bestiller tjenester, kan du dessuten bli invitert til å dele innhold. Du står fritt til å godta eller avslå dette, uten noen virkning på tjenestene du har bestilt. Hvis du samtykker i å dele innhold, gjelder vilkårene ovenfor relatert til innhold.

Brukeratferd

Ved å bruke nettstedet og tjenestene godtar du at informasjonen du du oppgir, skal være sannferdig og nøyaktig. Informasjon som fremlegges uoppfordret, for eksempel spørsmål, kommentarer eller forslag, enten gjennom dette nettstedet eller på andre måter, skal ikke anses som konfidensiell. SPD og tilknyttede selskaper har ingen forpliktelser av noe slag overfor deg i forbindelse med slik informasjon.

Du samtykker i at intet innhold sendt eller publisert av deg, vil bryte eller krenke rettighetene til en annen person eller inneholde injurierende, ærekrenkende, usømmelig eller ulovlig materiale. Alt innhold som publiseres på kanalene for sosiale medier, kan overvåkes. SPD forbeholder seg retten til å umiddelbart fjerne innhold som, innen rimelighetens grenser, inneholder materiale som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, bedragersk, krenker rettighetene til en annen person, er hatefullt eller på annen måte støtende eller ulovlig i henhold til gjeldende lov.

Immaterielle rettigheter

Copyright© 2017 SPD. Med enerett. All opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter for tekst, bilder, grafikk, lyd, programvare, generelt «utseende» og annet materiale på dette nettstedet og i alt slags SPD-materiale eies av SPD og dets tilknyttede selskaper (med unntak av eventuelt tredjepartsinnhold identifisert som dette) eller er inkludert med tillatelse fra den aktuelle eieren.

Du kan surfe på dette nettstedet og reprodusere utdrag (med unntak av eventuelt tredjepartsinnhold som er identifisert som dette) gjennom utskrift, nedlasting til en harddisk og formidling til andre personer for personlig, ikke-kommersiell bruk i hjemmet. Slik bruk skal i alle tilfeller være bare til informasjonsformål, og ovennevnte merknad om opphavsrett skal være tilgjengelig og synlig i alle reproduksjoner med en referanse til vilkårene for bruk.

Ingen reproduksjon av noen del av nettstedet kan selges eller distribueres for kommersiell gevinst. Det kan heller ikke endres eller innarbeides i annet arbeid eller publikasjon, verken i papirform eller elektronisk, inkludert publisering på andre nettsteder.

Ingenting på dette nettstedet skal tolkes som en overdragelse, gjennom implikasjon, berettiget antakelse eller på annen måte, av en rett eller en lisens til å bruke opphavsrett, patenter, varemerker, logoer og servicemerker som tilhører SPD. SPD beskytter sine immaterielle rettigheter i henhold til relevant lovgivning.

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker og logoer som vises på dette nettstedet, er enten eid av eller brukt på lisens fra SPD og tilknyttede selskaper, og alle rettigheter forbeholdes. Uten begrensning omfatter disse navnet «SPD», logoen og produktnavnene, inkludert Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® og Fact Plus®. Uautorisert bruk av varemerker, servicemerker eller logoer er strengt forbudt.

Koblede nettsteder

På ulike steder rundt om på nettstedet kan du bli tilbudt automatiske koblinger til tredjepartsnettsteder som er relevante for en bestemt del av dette nettstedet. Dette betyr ikke at SPD er tilknyttet eller støtter noen av disse nettstedene eller deres eiere. SPD håper at du vil finne disse nettstedene av interesse, men verken SPD eller dets tilknyttede selskaper, eller noen av disses ledere, direktører, ansatte eller representanter har ansvar for tredjepartsnettsteder, informasjon som finnes på dem, eller tilgjengeligheten av disse.

Informasjon om deg, dine besøk på nettstedet og tjenestene du bruker

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med retningslinjene for personvern. Ved å bruke nettstedet og tjenestene samtykker du til slik behandling og bruk av informasjonen din, inkludert personopplysninger, i samsvar med retningslinjene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier til å samle inn informasjon når du besøker nettstedet vårt, inkludert IP-adresse, nettsider du ser på og koblinger du klikker på, dato og klokkeslett for besøket på nettstedet, hva slags nettleser du bruker og stedet du koblet til fra. Du kan slette og avslå informasjonskapsler i nettleseren.  Du kan også lære mer om informasjonskapsler ved å besøke siden med retningslinjer for informasjonskapsler.

Virus, hacking og andre overtredelser

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å innføre virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt eller en server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt.

Brudd på denne bestemmelsen utgjør en straffbar handling. Vi vil rapportere alle slike brudd til aktuelle politimyndigheter, og vi vil samarbeide med slike myndigheter ved å avsløre identiteten din til dem. Ved slik bruk opphører retten din til å bruke nettstedet vårt umiddelbart.

SPD, tilknyttede selskaper og tredjepartsleverandører er ikke ansvarlige for tap eller skader forårsaket av distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyret ditt, dataprogrammene dine, dataene dine eller annet rettighetsbeskyttet materiale som følge av din bruk av nettstedet vårt, eller din nedlasting av materiale publisert på nettstedet vårt eller et nettsted koblet til nettstedet vårt.

Tilsidesettelse

I den grad bestemmelser i disse vilkårene for bruk anses som ulovlige, ugyldige eller ugjennomførlige, skal disse bestemmelsene settes til side og slettes uten at det påvirker håndhevelsen av resten av bestemmelsene.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du har kommentarer om nettstedet vårt eller spørsmål angående disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss på [email protected].

Hvis du har produktrelaterte forespørsler, kan du kontakte Careline. Careline betjenes av SPDs tilknyttede selskap SPD Development Company Limited i Storbritannia. Kontaktopplysninger for Careline vises på nettstedet for landet ditt, under Kontakter.  Vær klar til å oppgi partinummeret fra produktpakken.  Anrop til Careline kan bli overvåket eller tatt opp for kvalitetskontrollformål, og personopplysningene dine kan bli samlet inn som beskrevet ovenfor.

Takk for at du besøkte nettstedet vårt.