Fertilitetsmonitor Advanced

Advanced Fertilitetsmonitor
Bevist å øke sjansen for å bli gravid med 89 %

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor er den eneste monitoren som påviser og lagrer informasjon om fertilitet og graviditet. Den påviser nøyaktig nivået til to viktige fertilitetshormoner (østrogen og luteiniserende hormon), og identifiserer fertilitetsperioden din i hver syklus hvor du har størst sjanse til å bli gravid (de få dagene før og på selve eggløsningsdagen) ... da kan du teste for graviditet for å se om du klarte det.

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor og testpinner er et system beregnet på bruk av kvinner som prøver å bli gravide, og bør ikke brukes som prevensjonsmetode. Dette er ikke tiltenkt bruk av produktet, og vi kan ikke støtte dette.

Dokumentert å øke sjansen for å bli gravid på naturlig måte med 89 %

Dokumentert å øke sjansen for å bli gravid på naturlig måte med 89 %1

I en studie viste det seg at kvinner som brukte Clearblue Fertilitetsmonitor hadde nesten dobbelt så stor sjanse for å bli gravid enn kvinner som ikke brukte monitoren.

Viser dager med både høy og maksimal fertilitet

Viser dager med både høy og maksimal fertilitet

Monitoren leser av de enkle urintestene for å påvise dine personlige hormonnivåer, og er utviklet slik at den identifiserer alle dine dager med høy og maksimal fertilitet. Den gjør at du kan finne flere fertile dager enn med vanlige eggløsningstester basert på LH-stigningen, og du får dermed flere muligheter til å bli gravid i hver syklus.

Brukervennlig berøringsskjerm

Brukervennlig berøringsskjerm

Den enkle berøringsskjermen viser hvilke dager du må ta urintest, og den har en alarm du kan stille slik at du ikke glemmer det. Du kan også angi på kalenderen når du har hatt samleie, og vise all informasjon om din fertilitet i de siste seks menstruasjonssyklusene på samme skjermbilde.

Din daglige fertilitetsstatus

Din daglige fertilitetsstatus

Monitoren leser av dine individuelle hormonnivåer og viser din daglige fertilitetsstatus som lav, høy eller maksimal. Dermed kan du planlegge fremover og få størst mulig sjanse til å bli gravid på naturlig måte.

Teste for graviditet med monitoren

Teste for graviditet med monitoren

Med nye Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor kan du ta graviditetstester. Du kan teste om du er gravid allerede tre dager før ventet menstruasjon2 . Monitoren vil regne ut når det er, slik at du kan finne ut så raskt som mulig om du er gravid.

 

Hvilke testpinner du kan bruke med Clearblue ADVANCED Fertilitetsmonitor

 • Fertilitetstester for Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor  

  TBA  
  Les mer
 • Graviditetstester for Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor  

  TBA  
  Les mer

Kjøp nå

Slik bruker du Clearblue ADVANCED Fertilitetsmonitor

1. Før du begynner

- Les alltid nøye gjennom instruksjonene på esken og i heftet før bruk
- Kontroller at monitoren passer for deg - klikk her
- Sett opp monitoren, og vent til neste menstruasjonssyklus starter før du registrerer en ny syklus og testperioden - Testperioden varer i seks timer hvor du kan teste med morgenurinen
- Start alltid syklusen med nok fertilitetstester med samme partinummer (LOT) til minst 10 tester
- Bruk hver test bare én gang, og aldri etter angitt utløpsdato

Testdag - Du skal bare teste for fertilitet når monitoren viser skjermbildet for testdag, og du skal alltid teste innenfor testperioden

 

- Du kan teste for graviditet én gang per dag i løpet av testperioden når som helst i menstruasjonssyklusen

2. Utfør testen

Du tester på samme måte enten du tester for fertilitet eller graviditet. Pass på at du bruker riktig testpinne. Fertilitetstester er pakket i lilla folie, og graviditetstester er pakket i hvit folie.

Fertilitetstest og graviditetstest

- Slå på Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor hver morgen i testperioden for å se om du skal utføre en fertilitetstest
- Du skal alltid bruke urinen etter din lengste søvnperiode
- Når du er klar til å teste, tar du testpinnen ut av folieinnpakningen og bruker den med én gang
- Hold testpinnens oppsugingsdel nedover i urinstrålen i kun 3 sekunder
- Du kan også samle urin i en ren og tørr beholder, og dyppe testpinnens oppsugingsdel i urinprøven som vist i kun 15 sekunder

I urinstrålen eller i urinprøven

- Hold testpinnen nedover, ta hetten av håndtaket og plasser den over testpinnens oppsugingsdel Tørk av overflødig urin fra testen
- Sett testen straks inn i monitorens testspor som vist, og legg den flatt

Sett inn testen
 

3. Vent i 5 minutter

Vent i 5 minutter- Vent i 5 minutter. Skjermen slås av etter ett minutt, men monitoren fortsetter å analysere testen. Testlyset vil blinke under testingen.

 

- Du vil høre en alarm når testen er ferdig. Hvis monitoren er slått av, slår du den bare på igjen. Du blir bedt om å ta ut testen før displayet viser resultatet. Kast testen sammen med vanlig restavfall. Du må aldri bruke en test om igjen.

 

4. Les av resultatet

LavLav
Nivået til østrogen og luteiniserende hormon (LH) er lavt.Det er lite sannsynlig at du blir gravid ved ubeskyttet samleie i dag.

 

 

Høy Høy
Når monitoren har registrert en stigning i østrogennivået, viser den Høy. Monitoren ser etter LH-stigningen i dagene etter dette. Den vil fortsette å vise Høy helt til LH-stigningen registreres, og da vises Maksimal. Du må fortsette testingen slik monitoren ber deg om. Høy vises også dagen etter de to maksimale dagene.
Alle kvinners sykluser er unike og hormonmønstrene varierer, så antall dager med Høy vil gjelde deg personlig. Hvis du ser flere dager høye dager enn forventet, kan du se under Vanlige spørsmål.  

 

MaksimalMaksimal
Monitoren viser Maksimal når LH-stigningen er registrert. Maksimal vises i to dager på rad. Du er mest fertil på dagen for LH-stigningen og dagen etter (som vanligvis er eggløsningsdagen).

Hos enkelte kvinner kan LH-stigningen noen ganger være for lav til at monitoren registrerer den, eller de har en syklus uten eggløsning, og da vises ikke Maksimal. Dette er ikke uvanlig, og kan forekomme i rundt 8 % av syklusene. Hvis Maksimal ikke vises i tre sykluser på rad, anbefaler vi at du snakker med legen din om det.

 

 

Du bør ha samleie på dager med høy og maksimal fertilitet - da er det størst sjanse for at du blir gravid på naturlig måte.

Gravid / Ikke gravidGravid / Ikke gravid
Resultatet vises hvis du har brukt monitoren til å teste om du er gravid. Monitoren er over 99 % pålitelig til å påvise graviditet fra samme dag som ventet menstruasjon. Resultatet vises også på kalenderen.

Brosjyre

Vanlige spørsmål

Er Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor riktig for meg?

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor passer for kvinner med en naturlig menstruasjonssyklus på mellom 21 og 42 dager. Hvis syklusene dine alltid er kortere enn 23 dager eller alltid lenger enn 37 dager, er det ikke sikkert at monitoren kan påvise økning i LH-verdiene. Hvis syklusene dine alltid er kortere enn 23 dager eller alltid lenger enn 37 dager, kan det hende at LH-økningen ikke registreres.  Du kan regne ut hvor lang syklus du har ved å notere dagen da menstruasjonen starter (første dagen med ordentlig blødning) som dag 1, og deretter telle frem til dagen før neste menstruasjon. Det totale antallet dager er lengden på syklusen.

 

Visse medisinske tilstander og legemidler kan påvirke fertilitetsresultatet. Resultatene kan bli misvisende hvis du:

- har hatt symptomer på overgangsalder, slik som nattesvette eller hetetokter

- har polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

- har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

- er gravid eller nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt)

- får hormonbehandling, slik som hormonell prevensjon, fertilitetsbehandling, hormonbehandling

- gjennomgår andre typer behandling som kan påvirke syklusen

- tar antibiotika med tetrasykliner. Når du er ferdig med behandlingen, kan du begynne å bruke Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor i starten av den neste syklusen din

Det anbefales at du venter til du har hatt minst to naturlige menstruasjonssykluser på rad (begge med varighet på 23–37 dager) hvis du nylig har:

- ammet

- brukt hormonell prevensjon eller behandling

- brukt andre typer behandling som kan påvirke menstruasjonssyklusen

- er gravid (selv om graviditeten ble avbrutt)

 

Les alltid tilvirkerens instruksjoner for legemidler du tar før du bruker Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor.

Visse legemidler er kontraindisert ved graviditet. Vi anbefaler at du rådfører deg med lege hvis du tar legemidler før du prøver å bli gravid.

Hvis du bruker monitoren til å teste for graviditet, er det visse medisinske tilstander og legemidler som kan påvirke dette resultatet - se Spørsmål om graviditetstesting, nr. 1.

Obs: Det finnes ingen produkter som kan garantere at du blir gravid. Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor er utviklet slik at det skal være lettere for deg å bli gravid, og skal IKKE brukes som prevensjonsmiddel. Visse legemidler er kontraindisert ved graviditet, og vi anbefaler at du rådfører deg med lege hvis du tar legemidler før du prøver å bli gravid. Par som er medisinsk diagnostisert med fertilitetsvansker bør rådføre seg med lege før de bruker dette produktet.

Hvor pålitelig er Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor?

Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor har gjennom laboratorietesting vist seg å være 99 % pålitelig til å registrere LH-stigning i sykluser der LH-stigning også ble identifisert med en referansemetode.

Jeg glemte å registrere ny syklus den dagen menstruasjonen startet. Hva bør jeg gjøre?

Du må registrere en ny syklus mellom dag 1 og dag 4 i hver syklus.

Trykk for å registrere ny syklus (du kan laste ned et komplett instruksjonshefte og lese på side 9 om hvordan du registrerer en ny syklus.)

Hvis du ikke har registrert den nye syklusen innen dag 4, bør du vente til neste menstruasjon starter og registrere en ny syklus da.
 

Monitoren har vist mer enn 10 dager med høye dager / flere høye dager enn forventet. Hva er årsaken til dette?

Hvis LH-økningen ikke registreres og maksimal fertilitet ikke vises, kan det hende du ser flere høye dager enn forventet. Opptil 19 dager kan vises. Hvis dette forekommer, er det lite sannsynlig at du er fertil i hele denne perioden.

Det er viktig at du fortsetter å teste i henhold til monitorens anvisninger

Monitoren viste lav fertilitet gjennom hele syklusen. Hva skyldes dette?

Monitoren registrerte ingen økning i østrogen eller LH i løpet av denne syklusen. Det kan være mange grunner til dette, slik som at du kan ha glemt en test eller den ble ikke riktig utført, eller du hadde ikke eggløsning i denne syklusen. Det kan også skyldes at du ikke har registrert ny syklus. Husk at du må registrere ny syklus hver gang menstruasjonen starter slik at monitoren vet at en ny syklus har startet.

Du bør oppsøke lege hvis det bare vises lav fertilitet i tre sykluser.

Monitoren gikk rett fra lav fertilitet til maksimal fertilitet? Hva skyldes dette?

Dette kan for eksempel skje hvis østrogenøkningen ikke registreres før LH-stigningen (maksimal fertilitet), hvis du glemmer å ta en test, hvis du utfører én eller flere tester på feil måte, eller hvis du har en kort syklus etterfulgt av en lang syklus.

Hva slags batterier skal jeg bruke?

Det er veldig viktig at du bruker alkaliske (LR6) 1,5 V AA-batterier. Ellers kan du miste informasjonen som ligger lagret i monitoren. Du må ikke bruke oppladbare batterier.

Kan jeg miste informasjonen som er lagret i monitoren?

Monitoren må ha en konstant tilførsel av batteristrøm. Derfor er det veldig viktig at du bytter batteriene når monitoren ber deg om det. Hvis det er lite strøm på batteriene, vil monitoren slå seg av automatisk for å beskytte informasjonen. Men hvis batteriene ikke blir byttet med én gang og monitoren blir stående uten strøm, vil det oppstå feil og du mister informasjonen. Du kan ikke bruke monitoren før du har byttet batteriene og programmert den på nytt.

Spørsmål om graviditetstesting - Kan legemidler eller medisinske tilstander påvirke resultatet på graviditetstesten?

 • Les alltid tilvirkerens instruksjoner for legemidler du tar før du utfører testen
 • Fertilitetsmedisiner med hCG kan gi misvisende resultater (slike fertilitetsmedisiner gis vanligvis som injeksjon, og testing for tidlig etter administrering kan gi et falskt «Gravid»-resultat)
 • Andre fertilitetsbehandlinger (slik som klomifensitrat), smertestillende tabletter og hormonelle prevensjonsmidler (f.eks. p-piller) skal ikke kunne påvirke resultatet på graviditetstesten
 • Hvis du nylig har sluttet å bruke hormonell prevensjon eller får fertilitetsbehandling med f.eks. klomifensitrat, kan du få uregelmessig menstruasjon slik at du tester for tidlig
  • Hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt), kan du få et falskt «Gravid»-resultat
  • Ektopisk graviditet, cyster i eggstokkene, overgangsalder og enkelte svært sjeldne medisinske tilstander kan gi misvisende resultater
  • Hvis du får et «Gravid»-resultat, kan det hende du senere finner ut at du ikke er gravid lenger fordi du har spontanabortert, som kan skje helt i starten
  • Hvis du får uventede resultater, bør du ta dette opp med legen din

Denne informasjonen er kun relevant for resultatene på graviditetstesten. Se side 3 i instruksjonsheftet (last ned her) for å finne ut hvilke legemidler eller medisinske tilstander som kan påvirke resultatet på fertilitetstesten.

Spørsmål om graviditetstesting - Monitoren viser at jeg venter menstruasjon, men jeg vet at syklusen min ikke varer i 28 dager. Kan jeg stole på denne informasjonen?

Monitoren oppgir en beregnet dato for ventet menstruasjon basert på informasjonen som er tilgjengelig, slik som når du hadde dager med maksimal fertilitet eller detaljer om tidligere sykluser. Er ikke denne informasjonen tilgjengelig, beregnes datoen ut fra en syklus på 28 dager. Dette er bare en beregning. Hvis du vet at syklusen vanligvis ikke varer i 28 dager, kan du teste for graviditet samme dag som ventet menstruasjon. Hvis du tester den dagen du venter menstruasjon og får et «Ikke gravid»-resultat, kan du teste på nytt om tre dager. Hvis testen fremdeles viser «Ikke gravid» og du ikke har fått menstruasjon, bør du kontakte lege.

promoboxe-ADOT

Advanced Digital Eggløsningstest

I hver syklus er det bare noen få dager kvinnen kan unnfange, derfor er det viktig å ha sex på de dagene hvis du prøver å bli gravid. Clearblue® Advanced Digital Eggløsningstest er den første og ENESTE testen som vanligvis identifiserer 4 eller flere fertile dager i hver syklus.

How_to_get_pregnant_faster

Hvordan bli gravid raskere?

Nøkkelen er å ha sex på rett tidspunkt i syklusen, så å identifisere de fertile dagene dine med en eggløsningstest vil hjelpe deg med å bli gravid raskere.

 • 1I de to første syklusene den brukes. Robinson JE., et al.  Fertility & Sterility (2007) 87: 329-334
 • 2 Clearblue anbefaler at du tester fra samme dag som ventet menstruasjon. Graviditetshormonet øker imidlertid raskt tidlig i graviditeten, og Clearblue kan brukes til å teste opptil tre dager før ventet menstruasjon. I kliniske tester med prøver fra tidlig i graviditeten viste Clearblue følgende resultater: 74 % av kvinnene fikk «Gravid» som resultat 3 dager før, 91 % av kvinnene fikk det 2 dager før og 96 % av kvinnene fikk det 1 dag før. Hvis du testet tidlig og fikk resultatet «Ikke gravid», kan det hende at nivået til graviditetshormonet ennå ikke var høyt nok til at det kunne registreres. Du bør teste på nytt når du venter menstruasjon.