Sist endret 7. juni 2013

SPD er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Når det gjelder lovning om databeskyttelse er det selskapet SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH som styrer behandlingen av personlige opplysninger på dette nettstedet. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH og dets tilknyttede selskaper bruker tredjeparter til å drifte nettstedet, deriblant Peer 1 Hosting.

Personvernerklæringen oppsummerer den typen informasjon som samles inn av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts leverandører som er engasjert av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH («SPD»ù) på dette nettstedet («nettsted») samt ved utføring av tjenester («tjenester»ù), og hvordan SPD bruker og beskytter denne informasjonen. Personvernerklæringen sier også hva du skal gjøre hvis du ikke vil at dine personlige opplysninger (definert nedenfor under «Innsamling av personlige opplysninger»ù) skal samles inn når du besøker nettstedet eller spør etter tjenester, samt hvordan du kan få tilgang til, korrigere, slette eller motsette deg fremtidig bruk av opplysningene du allerede har gitt.

Personvernerklæringen gjelder kun for dette nettstedet og tjenestene. Den gjelder ikke for, uten begrensning, bannere, konkurranser eller annen type reklame eller markedsføringstiltak som SPD sponser eller deltar i på nettsteder som eies av tredjeparter. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH forbeholder seg retten til å endre eller fjerne denne personvernerklæringen. SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH vil legge ut en ny eller endret personvernerklæring her, og du oppfordres til å besøke området jevnlig for å holde deg informert.

Ditt samtykke til personvernerklæringen

Ved å bruke nettstedet eller, hvis tilgjengelig, tjenestene som SPD tilbyr (slik som å ringe til SPDs interne hjelpetelefon, Careline), godtar du vilkårene i gjeldende personvernerklæring slik den ble lagt inn her på nettstedet. I tillegg gjelder vilkårene for bruk for nettstedet og tjenestene.

Hvis det er vilkår i personvernerklæringen som du ikke godtar, bør du ikke oppgi personlige opplysninger (definert nedenfor under «Innsamling av personlige opplysninger») på nettstedet eller når du spør etter tjenester.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke vil oppgi personlige opplysninger, eller du ikke samtykker i bruk av dine personlige opplysninger, kan det være enkelte ting du ikke kan gjøre, inkludert uten begrensning å få tilgang til bestemte områder på nettstedet, delta i konkurranser, be om vareprøver, motta personlige nyhetsbrev eller annen kommunikasjon fra SPD, få tilgang til tjenester og/eller sende SPD-e-post til SPD.

Innsamling av personlige opplysninger som oppgis frivillig

I denne personvernerklæringen betyr «Personlige opplysninger» personlig, identifiserbar informasjon, slik som navn, gateadresse, telefonnummer, kredittkort- og bankopplysninger, visningsnavn, fødselsdato, helseopplysninger, e-postadresse og annen informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

Når du bruker nettstedet eller tjenestene, kan SPD samle inn noen av eller alle disse personlige opplysningene. SPD vil ikke samle inn personlige opplysninger med mindre du oppgir informasjonen frivillig.

Når du oppgir personlige opplysninger til SPD, godkjenner du at SPD kan bruke informasjonen i henhold til personvernerklæringen. Dette omfatter din rett til å begrense SPDs bruk av personlige opplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, og be om tilgang til personlige opplysninger som SPD samler inn på nettstedet for å korrigere, motsette deg fremtidig bruk av eller få informasjonen slettet. (Se «Hvem du kan kontakte» nedenfor.) Hvis du vil motsette deg videre bruk av opplysningene, må du være oppmerksom på at alle slike innvendinger skal gjelde fremover for fremtidig bruk av opplysningene, men ikke for bruk som allerede er inntruffet basert på ditt eksisterende samtykke.

SPD samler ikke inn eller oppbevarer med vilje personlige opplysninger om barn under 18 år. Hvis barnet ditt har sendt oss informasjon uten å oppgi faktisk alder og du vil ha den fjernet, kan du kontakte oss slik at vi kan slette informasjonen (se «Hvem du kan kontakte» nedenfor).

Slik bruker SPD informasjonen 

Når du oppgir personlige opplysninger på nettstedet eller når du spør etter tjenester, vil SPD bruke informasjonen til det spesifikke formålet den ble samlet inn for, og du samtykker i slik bruk, inkludert uten begrensning følgende:

Ved å bruke nettstedet og/eller tjenestene godtar du at SPD kan spørre tredjeparts selskaper om å behandle eller analysere innsamlede data, inkludert personlige opplysninger, for å forstå og imøtekomme kundenes behov.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrev via e-post eller ber om informasjon fra SPD, samtykker du i at SPD kan sende deg informasjonen og/eller tilbud på SPD-produkter og/eller tjenester som SPD tror kan være nyttige for deg, eller invitere til å delta i forskning, kampanjer eller andre aktiviteter knyttet til produktene (inkludert uten begrensning utsagn om produktene). Du kan når som helst angi at du ikke skal bli kontaktet av SPD. (Se «Hvem du kan kontakte» nedenfor for å få vite hvordan du stopper abonnementet.)

Hvis du spør etter produkter eller tjenester fra SPD, samtykker du i at SPD kan bruke dine personlige opplysninger og dele dem med leverandører og andre tredjeparts selskaper for å fullføre forespørselen (inkludert uten begrensning for å tillate levering av produktene eller tjenestene). SPD godkjenner ikke på annen måte at disse leverandørene og tredjepartene kan bruke dine personlige opplysninger.

Hvis du sender inn eller laster opp innhold på nettstedet, samtykker du i bruk av slikt innhold, som beskrevet i vilkårene for bruk.

Vær oppmerksom på at SPD vil oppgi dine personlige opplysninger hvis dette blir juridisk påkrevd, eller gjennom ransakingsordre, stevning eller rettskjennelse. Personlige opplysninger kan oppgis til juridiske og beskyttende myndigheter i henhold til lokal lovgivning i enkelte land.

Annen informasjon som SPD kan samle inn

Nettstedet kan også samle inn informasjon fra deg som ikke er personlig identifiserbar. SPD kan bruke informasjonskapsler til å spore informasjon om slik som dato og klokkeslett for når brukere besøker nettstedet, hvilken type nettleser de bruker, og fra hvilket nettsted de koblet til dette nettstedet.

«Informasjonskapsler» er informasjon som lagres av nettleseren på datamaskinens harddisk. SPD kan bruke informasjonskapsler til å samle inn informasjon mens du besøker nettstedet, slik som informasjon om hvilke sider på nettstedet du besøker og hvilke tjenester på nettstedet du bruker. SPD samler inn denne informasjonen til å skreddersy nettstedet samt produktene og tjenestene etter dine behov og interesser. Informasjonskapsler kan også brukes til å øke hastigheten neste gang du besøker nettstedet. Nettstedet kan for eksempel gjenkjenne at du har allerede oppgitt personlige opplysninger, og derfor sørge for at du ikke blir bedt om å oppgi samme informasjon på nytt. De fleste nettlesere er angitt som standard til å godta informasjonskapsler automatisk. Du kan selvsagt angi at informasjonskapsler skal avslås, eller at du skal bli varslet når det sendes informasjonskapsler. Hvis du avslår informasjonskapsler på nettstedet, vil det være visse sider på nettstedet som du ikke kan vise, og du kan heller ikke motta personlig informasjon når du besøker nettstedet.

I tillegg prøver SPD hele tiden å forbedre hvordan nettstedet fungerer. Det gjøres ved å måle effekten av å drifte nettstedet ved å finne ut når du besøkte nettstedet, og hva du klikket på da du var der. Målestatistikker for nettsteder kan brukes til å gjøre nettstedet mer personlig, i tillegg til å evaluere anonymt statistikk om bruken av nettstedet. Informasjon om datamaskinen, slik som IP-adresse (et nummer som er knyttet til datamaskinen når du er på Internett), hvilken type nettleser og operativsystem du bruker, kan også bli samlet inn og koblet til dine personlige opplysninger. Det gjøres for å sikre at nettstedet skal fungere best mulig for brukerne, og at det er en nyttig informasjonskilde.

Noen av sidene du besøker kan også samle inn informasjon ved hjelp av pikselkoder (også kalt «usynlig GIF»), som kan bli delt med tredjeparter som direkte støtter SPDs salgsfremmende tiltak og utvikling av nettstedet. Informasjon om bruk av nettstedet kan for eksempel bli delt med et tredjeparts reklamebyrå for å utvikle bedre bannerreklamer på nettstedet. Informasjonen som samles inn ved hjelp av slike pikselkoder, er ikke personlig identifiserbar selv om den kan knyttes til dine personlige opplysninger.

SPD kan dessuten supplere informasjonen du oppgav med annen tilgjengelig informasjon eller som mottas fra tredjeparter. SPD gjør dette for å tilby mer målrettede produkter og tjenester som dekker dine behov.

Koblinger til andre nettsteder

SPD kan oppgi koblinger til andre nettsteder som kan være til nytte for brukerne. SPD er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet eller driften av disse andre nettstedene. SPD kan ikke garantere for personvernerklæringene til de andre nettstedene, og vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæringen til slike nettsteder før bruk.

Representanter og tjenesteleverandører

SPD hyrer noen ganger inn andre selskaper og enkeltpersoner til å utføre funksjoner på vegne av oss i ulike land. De trenger kanskje tilgang til dine personlige opplysninger, men dette er ene og alene for å utføre oppgavene.

Overføring av informasjon til utlandet

All informasjon du oppgir kan bli overført utenlands til SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparts selskaper som er engasjert av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, dets tilknyttede selskaper og deres leverandører. Disse tredjeparts selskaper inkluderer selskapene til Peer 1 Hosting i Storbritannia, Frankrike, Canada og USA. Ved å bruke nettstedet og/eller tjenestene godtar du slik overføring av personlige opplysninger til utlandet.

Sikkerheten til informasjon

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH og dets tilknyttede selskaper tar rimelige forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger. All personlig, identifiserbar informasjon er underlagt begrenset tilgang, og er passordbeskyttet og skjermet fra omverdenen med brannmur for å forhindre uautorisert tilgang, endring eller misbruk. Selv om ingen sikkerhetstiltak kan tilby 100 % beskyttelse, har SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH og dets tilknyttede selskaper utarbeidet sikkerhetspolicyer som skal sørge for, i den grad det er mulig, sikkerheten og integriteten til all vår informasjon, inkludert dine personlige opplysninger.

Hvem du kan kontakte

Hvis du har kommentarer eller spørsmål om denne personvernerklæringen, vil rapportere brudd på personvernerklæringen eller vil be om tilgang til, rettelser eller sletting av dine personlige opplysninger, kan du skrive til SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Sveits, eller sende en e-post til SPD på privacy@spdspark.com.

Kontakt vår hjelpetelefon Careline hvis du har spørsmål om produktene. Den betjenes av SPDs tilknyttede selskap, SPD Development Company Limited, i Storbritannia. Kontaktopplysningene til Careline vises under Kontakt oss på nettstedet i landet der du er. Husk at du må oppgi partinummeret fra produktforpakningen. Samtaler til Careline kan bli overvåket eller registrert i kvalitetssikringsøyemed, og vi kan innhente personlige opplysninger som beskrevet ovenfor.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.