Fertilitetsmonitor Clearblue

Dokumentert å øke sjansen for å bli gravid på naturlig måte med 89 %

Kjøp nå

Clearblue Fertilitetsmonitor er den mest avanserte metoden til hjemmebruk, og det er dokumentert at produktet nesten dobler sjansen for å bli gravid*. Den registrerer endringer i to viktige fertilitetshormoner, luteiniserende hormon (LH) og østrogen, for å vise fertilitetsstatusen din hver dag. Den markerer vanligvis seks fertile dager i hver syklus, og det er mer enn eggløsningstestene gjør - slik at du kan bli raskere gravid.

 

Dokumentert å øke sjansen for å bli gravid på naturlig måte med 89 %

Dokumentert å øke sjansen for å bli gravid på naturlig måte med 89 %1

I en studie viste det seg at kvinner som brukte Clearblue Fertilitetsmonitor hadde større sjanse for å bli gravid enn kvinner som ikke brukte monitoren.

Viser vanligvis seks fertile dager

Viser vanligvis seks fertile dager

Den identifiserer vanligvis seks dager med høy og maksimal fertilitet (og det er mer enn eggløsningstestene gjør), og viser derfor flere dager hvor du har mulighet til å bli gravid.

Lagrer personlige opplysninger

Lagrer personlige opplysninger

Fertilitetsmonitoren lagrer informasjon om hormonnivåer slik at den kan vise når du skal teste ut fra din unike syklusprofil. Den viser også når neste menstruasjon er ventet slik at du kan teste om du er gravid.

99 % pålitelig til å registrere LH-stigningen

99 % pålitelig til å registrere LH-stigningen

Like pålitelig som ultralyd til å forutsi eggløsning2

Brukervennlig og personlig tilpasset

Brukervennlig og personlig tilpasset

Viser tydelig din personlige fertilitet hver dag

 

Hvilke testpinner du kan bruke med Clearblue Fertilitetsmonitor

 • Fertilitetstester for Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor

  TBA
  Les mer
 • Du må IKKE BRUKE graviditetstester for Clearblue Advanced Fertilitetsmonitor
  TBA
  Les mer
 • Fertilitetstester for Clearblue Fertilitetsmonitor
  TBA
  Les mer

Produktbildene

  Hva mener andre?

  Slik bruker du Clearblue Fertilitetsmonitor

  1. Ta testen når du blir bedt om det

  Ta testen når du blir bedt om det- Du skal alltid teste innenfor testperioden og bruke morgenurinen.

  - Hold oppsugingsdelen på testpinnen for fertilitetsmonitoren nedover i urinstrålen i kun 3 sekunder.

  - Du kan også samle urin i en ren og tørr beholder, og dyppe testpinnens oppsugingsdel i urinprøven i 15 sekunder.

   

  Ta testen når du blir bedt om det

  - Under hele testingen er det viktig at du aldri holder testpinnen med oppsugingsdelen oppover.

   

  - Sett testpinnen inn i fertilitetsmonitoren som beskrevet i instruksjonsheftet.

   
  Ta testen når du blir bedt om det

  2. Vent i 5 minutter

  5 minutter- Vent i 5 minutter mens fertilitetsmonitoren leser av testpinnen.

  - Ta ut testpinnen, og kast den.

   

  3. Les av resultatet

  - Når du har tatt ut testpinnen, viser fertilitetsmonitoren statusen lav, høy eller maksimal fertilitet, avhengig av nivået på de to viktige fertilitetshormonene. Du bør ha samleie på dager med høy og maksimal fertilitet - da er det størst sjanse for at du blir gravid.

  - Hvis du lar testpinnen stå i lenger enn 60 sekunder, vil fertilitetsmonitoren slå seg av automatisk. Da kan du bare ta ut testpinnen og slå på fertilitetsmonitoren igjen for å se resultatet.

   
  Vent i 3 minutter
   

  Bruksanvisning

  Vanlige spørsmål

  Passer Clearblue Fertilitetsmonitor for meg?

  Clearblue Fertilitetsmonitor passer for deg hvis den naturlige syklusen din varer i mellom 21 og 42 dager. De aller fleste kvinner trenger ti testpinner i hver syklus. Kvinner med uregelmessige eller lange sykluser trenger kanskje 20 testpinner i hver syklus for å kunne registrere når de er mest fertile. Visse medisinske tilstander og legemidler kan påvirke resultatet til Clearblue Fertilitetsmonitor. Hvis du har symptomer på overgangsalder, polycystisk ovariesyndrom, nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller hvis du er gravid eller nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt), kan resultatet bli misvisende. Du kan også få misvisende resultater hvis du bruker antibiotika med tetrasykliner, får hormonbehandling (f.eks. hormonell prevensjon, hormonerstatning), fertilitetsbehandling med humant koriongonadotropin (hCG) eller luteiniserende hormon (LH), eller andre behandlinger som kan påvirke syklusen. Hvis du bruker klomifensitrat, bør du rådføre deg med legen din før du bruker Clearblue Fertilitetsmonitor. Klomifensitrat kan øke østrogennivået slik at resultatet for høy fertilitet vises tidlig i syklusen og det vises flere dager med høy fertilitet. I visse tilfeller hender det også at fertilitetsmonitoren ikke viser maksimal fertilitet selv om du har eggløsning. Hvis du inntil nylig har ammet, fått hormonbehandling (f.eks. hormonell prevensjon, deriblant angrepillen, fertilitetsbehandling, hormonerstatning) eller fått annen behandling som kan påvirke syklusen, bør du vente til du har hatt minst to naturlige menstruasjonssykluser på rad (der hver syklus varer i mellom 21 og 42 dager) før du bruker Clearblue Fertilitetsmonitor. Og hvis du nylig har vært gravid (selv om graviditeten ble avbrutt), anbefaler vi også at du venter til du har hatt minst to naturlige menstruasjonssykluser på rad (der hver syklus varer i mellom 21 og 42 dager) før du bruker Clearblue Fertilitetsmonitor. Det skal sikre at resultatene ikke påvirkes av eventuelt hCG som du fremdeles kan ha i kroppen rett etter en graviditet. Du bør rådføre deg med legen din hvis du vil vite mer. Obs: Det finnes ingen produkter som kan garantere at du blir gravid. Clearblue Fertilitetsmonitor er utviklet slik at det skal være lettere for deg å bli gravid, og skal IKKE brukes som prevensjonsmiddel. Visse legemidler er kontraindisert ved graviditet, og vi anbefaler derfor at du rådfører deg med lege hvis du tar legemidler før du prøver å bli gravid. Par som er medisinsk diagnostisert med fertilitetsvansker bør rådføre seg med lege før de bruker dette produktet.

  Hvor pålitelig er Clearblue Fertilitetsmonitor?

  Clearblue Fertilitetsmonitor har gjennom laboratorietesting vist seg å være 99 % pålitelig til å registrere LH-stigning i sykluser der LH-stigning også ble identifisert med en referansemetode.

  Clearblue Fertilitetsmonitor viste ikke symbolet for maksimal fertilitet i denne syklusen. Hva betyr det?

  Det kan være noen få sykluser der statusen maksimal fertilitet ikke vises. Mulige grunner kan for eksempel være at du har glemt å ta en test eller den ble utført feil, eller du hadde kanskje ikke eggløsning i denne syklusen. En uvanlig kort eller lang syklus kan føre til at maksimal fertilitet ikke blir registrert. Hvis maksimal fertilitet ikke blir registrert, kan fertilitetsmonitoren vise høy fertilitet i en svært lang periode (opptil 19 dager). I så fall er det lite sannsynlig at du er fertil i hele denne tiden. Hvis maksimal fertilitet ikke vises i tre sykluser på rad, anbefaler vi at du snakker med legen din om det.

  Clearblue Fertilitetsmonitor viste lav fertilitet under hele forrige syklus. Hva betyr det?

  Fertilitetsmonitoren registrerte ikke den nødvendige forandringen i hormonene som styrer fertiliteten. Du hadde kanskje ikke eggløsning i denne syklusen eller du kan ha glemt en test, eller en test ble kanskje feil utført. Du bør snakke med legen din hvis det kun vises lav fertilitet gjennom tre sykluser.

  Clearblue Fertilitetsmonitor gikk rett fra lav til maksimal fertilitet i denne syklusen. Hva betyr det?

  Det kan skje hvis det for eksempel registreres en østrogenøkning på samme dag som LH-stigningen, eller hvis fertilitetsmonitoren ikke registrerer noen endring i østrogennivået før LH-stigningen. Det kan også skje hvis du glemmer en test, hvis du utfører en test feil, eller hvis du har en svært kort syklus etterfulgt av lengre sykluser.

  Kan jeg bruke testpinner for Clearblue Fertilitetsmonitor fra en annen eske?

  Nei. Du skal alltid bruke sett med 10 testpinner fra samme eske (partinummer). Clearblue Fertilitetsmonitor sammenlikner avlesingen av dagens test med resultatene fra tidligere dager. Siden sensitiviteten kan variere litt mellom ulike partinumre for testpinner, er det best å bruke sett med 10 testpinner med samme partinummer (LOT). Når du har brukt de 10 første testpinnene, kan det hende at fertilitetsmonitoren ber om at du bruker 10 testpinner til i samme syklus. Hvis du ikke har flere testpinner med samme partinummer, må du bruke 10 testpinner med et annet partinummer for å fullføre testingen.

  Hvordan skal jeg bruke Clearblue Fertilitetsmonitor hvis jeg jobber nattskift eller reiser mellom tidssoner?

  Du bør helst trykke «m» slik at du i testperioden kan teste med den første urinen når du våkner, som kan være utpå ettermiddagen. Hvis søvnmønsteret endrer seg midlertidig i løpet av testperioden, bør du samle den første urinen når du våkner. Du bør ta vare på urinprøven og sjekke fertilitetsmonitoren i løpet av neste testperiode, slik at du kan bruke urinprøven hvis du må ta en test. (Se spørsmål 17 i instruksjonene om hvordan du tester med oppsamlet urin.) Last ned instruksjonsheftet her.

  Kan informasjonen forsvinne fra minnet til Clearblue Fertilitetsmonitor?

  Fertilitetsmonitoren lagrer informasjon fra de siste seks syklusene dine. Informasjonen overskrives hele tiden når du fortsetter å bruke fertilitetsmonitoren for å sikre at den har mest mulig oppdatert informasjon tilgjengelig.

  Kan jeg slutte å bruke Clearblue Fertilitetsmonitor, og så begynne igjen senere?

  Ja. Ta ut batteriene. Oppbevar fertilitetsmonitoren på et tørt sted. Se side 30 i instruksjonsheftet om hvordan du fortsetter å bruke fertilitetsmonitoren igjen. Last ned instruksjonsheftet her.

  Jeg har brukt Clearblue Fertilitetsmonitor i flere sykluser, og er ennå ikke blitt gravid. Hvorfor ikke?

  Befruktning er en sammensatt biologisk prosess med en rekke innvirkende faktorer. Det kan ta mange måneder før du blir gravid. Du bør oppsøke lege hvis du ikke er blitt gravid etter seks påfølgende sykluser.

  Når skal man begynne å teste for eggløsning?

  Når skal man starte med eggløsningstester?

  Vil du gjerne benytte deg av en Clearblue Eggløsningstest, og lurer du på når du bør begynne å teste deg? Verktøyet vårt kan hjelpe deg!

  På tide med en quiz!

  Spørreskjema tilknyttet fertilitetsmonitor

  Test kunnskapen din om eggløsning, menstruasjonssyklusen og fertile dager med denne quizen på 2 minutter (10 spørsmål).