LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE FOR BRUK FØR DU BRUKER NETTSTEDET OG TJENESTENE. DE REGULERER BRUKEN AV NETTSTEDET, ALT MATERIELL OG VÅRE TJENESTER

Sist endret 14. juni 2013

Generelt

Dette nettstedet (unntatt koblede nettsteder) («nettsted»ù) eies og styres av SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH («SPD»ù), et selskap som ble stiftet i Sveits. Det driftes av tredjeparter på vegne av SPD. SPD kan i tillegg og etter eget skjønn gjøre tilgjengelig visse tjenester i visse land (slik som Careline) («tjeneste»ù). Tilgjengelighet og innhold for tjenestene varierer etter land. Vilkårene for bruk skal også gjelde Clearblue-kanalen på youtube.com, og alle referanser til området skal inkludere denne kanalen.

Ved å bruke området og tjenestene godtar du vilkårene for bruk i deres nyeste versjon, som fra tid til annen legges ut her på dette nettstedet. Du bør derfor jevnlig lese gjennom vilkårene ettersom de kan ha blitt endret siden sist du leste dem. Ytterligere vilkår kan gjelde for tjenestene.

Nettstedet og tjenestene kan åpnes fra ulike land rundt om verden. Hver og ett av disse landene har lovverk som kan avvike fra lovverket i Sveits, så ved å åpne nettstedet og tjenestene angir du at du godtar, i tillegg til vilkårene for bruk, at lovverket i Sveits skal gjelde utelukkende for alle saker som oppstår fra eller er knyttet til bruken og innholdet på nettstedet og tjenestene. Du godtar og er underlagt ikke-eksklusiv jurisdiksjon av domstolene i Genève i Sveits når det gjelder slike saker. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du avstå fra å bruke nettstedet og tjenestene.

Tilgjengelighet for produkter

Referanser til et produkt eller en tjeneste på nettstedet eller ved levering av tjenester utgjør ikke er tilbud om å selge eller levere produktet eller tjenesten. Nettstedet kan henvise til produkter som ennå ikke er registrert eller godkjent i et bestemt land. Hør på apoteket om hvilke produkter som er tilgjengelige i landet der du er. Spesifikke råd om tilgjengelighet og egnethet for bestemte produkter eller tjenester bør skaffes til veie før kjøp. Produktbilder er kun ment som illustrasjon.

Ansvarsbegrensning

Nettstedet og all informasjon og tilhørende materiell det inneholder, samt all informasjon og tilhørende materiell gitt som en del av tjenester, leveres «som det er» og er kun ment som generell informasjon. Man bør ikke basere seg på informasjonen til bestemte formål, og det gis ingen fremstilling, garanti eller forpliktelse, direkte eller indirekte, om at informasjonen er presis, oppdatert, fullstendig, tilstrekkelig eller egnet. Du bør selv vurdere informasjonen du finner på nettstedet og via tjenestene, og ved å bruke den godtar du risikoen for at informasjonen ikke er presis, oppdatert, fullstendig, tilstrekkelig eller egnet for dine behov og krav.

DU SKAL ALLTID RÅDFØRE DEG MED KVALIFISERT HELSEPERSONELL FOR MEDISINSKE RÅD, OG LESE NØYE GJENNOM PAKNINGSVEDLEGGET OG INSTRUKSJONSHEFTET FOR PRODUKTET FØR DU BRUKER DET. INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET, I MATERIELL OG/ELLER I TJENESTER SOM LEVERES AV SPD, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES TREDJEPARTS LEVERANDØRER, ER IKKE MENT Å ERSTATTE MEDISINSKE RÅD FRA ELLER UNDERSØKELSER AV KVALIFISERT HELSEPERSONELL. SPD og dets tilknyttede selskaper driver ikke legepraksis eller tilbyr medisinske råd eller tjenester. 

Verken SPD eller dets tilknyttede selskaper, heller ikke deres styremedlemmer, ansatte eller representanter, skal være ansvarlige for tap, skade eller utgifter som skyldes tilgang til eller bruk av nettstedet, informasjon eller materiell det inneholder, eller nettsteder som er koblet til det, og tjenester, inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, indirekte, tilfeldige skader eller følgeskader eller straffeerstatning (selv om SPD og dets tilknyttede selskaper, styremedlemmer, ansatte eller representanter er blitt gjort oppmerksomme på muligheten for slike skader).

SPD forbeholder seg retten til å gjøre endringer og rettelser på, og/eller inndra tilgang til, nettstedet og/eller tjenestene når SPD måtte mene det er riktig, og uten varsel. Nettstedet og/eller tjenestene kan fra tid til annen være utilgjengelige på grunn av feil på nettverk, programvare, maskinvare og hos tredjeparts leverandør, oppdatering eller utviklingsarbeid. SPD skal ikke være ansvarlig hvis nettstedet og/eller tjenestene er utilgjengelige på et bestemt tidspunkt eller i en viss periode, inkludert uten begrensning for skader som skyldes slik utilgjengelighet.

SPDs rett til å bruke innhold som er sendt inn av bruker

På enkelte sider på nettstedet kan du bli invitert til å laste opp eller dele personlige opplysninger (navn, bosted, e-post, telefon, informasjon om helse, fødselsdato osv.), historier, bilder, kunnskap, kommentarer, ideer, spørsmål, teknikker eller liknende) («innhold»).

Ved å gjøre dette samtykker du i at innholdet kan brukes kostnadsfritt, ubegrenset og hvor som helst i verden av SPD, dets tilknyttede selskaper og utpekte tredjeparter, på nettstedet eller i annet materiell uansett format (digitalt, trykk, sosiale medier, osv.) for reklame og andre formål.

SPD og dets tilknyttede selskaper skal ha rett til, helt etter eget skjønn og uten varsel, å bruke, la være å bruke, fjerne, slette, distribuere, formidle, kopiere, endre, redigere, tilpasse, lage avledede verk, offentlig vise frem og oversette alt eller deler av slikt innhold uten begrensning, og godkjenne andre til å gjøre det samme. I tillegg skal SPD ha rett til å bruke kostnadsfritt ideer, konsepter, kunnskap, design eller teknikker som finnes i slikt innhold til et hvilket som helst formål, inkludert uten begrensning, utvikling, produksjon, design og markedsføring av produkter og andre elementer som omfatter slike ideer, konsepter, kunnskap, design eller teknikker.

I tilfelle du vil trekke tilbake samtykket, skal dette kun gjelde fremover, etter at SPD har mottatt tilbaketrekkingen av samtykket, til fremtidig bruk av innholdet, ekskludert materiell som er lagd og formidlet tidligere.

SPD oppdaterer fra tid til annen nettstedet med nytt innhold. SPD forbeholder seg retten til å velge hva som anses å være det mest passende innholdet for innlegg, og kan ikke garantere at innhold fra deg vil vises «live» på nettet og være tilgjengelig for visning på nettstedet eller andre steder.

Når du spør etter tjenester (f.eks. Careline), kan du bli invitert til å dele personlige opplysninger, slik som navn, bosted, e-post, telefon, informasjon om helse, fødselsdato osv. («tjenesteinformasjon»). Ved å dele tjenesteinformasjon, samtykker du i at SPD, dets tilknyttede selskaper og andre tredjeparts selskaper bruker denne informasjonen til å fullføre forespørselen. Når du spør etter tjenester, kan du også bli invitert til å dele innhold, og du står fritt til å godta eller avslå dette uten at det får betydning for tjenestene du har spurt etter. Hvis du godtar å dele innhold, er det vilkårene over knyttet til innhold som gjelder.

Brukeratferd

Ved å bruke nettstedet og tjenestene, godtar du at informasjon du oppgir skal være sann og presis. Innsending av uoppfordret informasjon, slik som spørsmål, kommentarer eller forslag, enten via nettstedet eller andre kommunikasjonsmåter, skal ikke anses å være konfidensiell. SPD og dets tilknyttede selskaper skal ikke ha noen form for forpliktelser overfor deg i forbindelse med slik informasjon.

Du godtar at innhold som du sender eller legger inn, ikke skal krenke eller bryte rettighetene til andre personer, eller inneholde injurierende, nedsettende, uanstendig eller ulovlig materiell. Alt innhold som legges inn på nettstedet kan bli overvåket. SPD forbeholder seg retten til umiddelbart å fjerne innhold som, etter deres skjønn, inneholder materiell som er injurierende, nedsettende, uanstendig, straffbart, brudd på andres rettigheter, hatsk eller på annen måte støtende eller ulovlig i henhold til gjeldende lovgivning.

Opphavsrettigheter

Copyright ©2008-2013 SPD. Med enerett. All copyright og andre opphavsrettigheter i alle tekster, bilder, grafikk, lyd, programvare, generell «utseende og virkemåte» og annet materiell på nettstedet og i SPD-materiell som eies av SPD og dets tilknyttede selskaper (unntatt tredjepartsinnhold identifisert som sådant), eller er inkludert med tillatelse fra relevant eier.

Du kan bla gjennom nettstedet og gjengi utdrag (unntatt tredjepartsinnhold identifisert som sådant) ved å skrive ut, laste ned på harddisk og distribuere til andre personer for personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk. Slik bruk skal i alle tilfeller kun være ment som informasjon, og Copyright-merket over skal vises på alle gjengivelser sammen med en referanse til vilkårene for bruk.

Gjengivelse av deler av nettstedet må ikke selges eller distribueres for kommersiell fortjeneste, og skal heller ikke endres eller tas med i andre verk eller publikasjoner, verken som utskrift eller elektronisk, inkludert som innlegg på andre nettsteder.

Ingenting ved dette nettstedet skal tolkes som overdragelse ved implikasjon, avskjæring eller på annen måte, av rett til å bruke eller lisens til å bruke copyright, patenter, varemerker, logoer og tjenestemerker som tilhører SPD. SPD beskytter sine opphavsrettigheter i henhold til gjeldende lovgivning.

Varemerker

Alle varemerker, tjenestemerker og logoer som vises på nettstedet, enten eies eller brukes med lisens av SPD og dets tilknyttede selskaper og med enerett. Uten begrensning omfatter dette navnet «SPD», logoen og produktnavn, inkludert PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicatorô, Intimaô og Wish for a Babyô (også kjent som Kinderwunschô og Envie d'un Bébéô). Uautorisert bruk av varemerker, tjenestemerker eller logo er strengt forbudt.

Kobling til nettsteder

På ulike sider på nettstedet finnes det automatiske koblinger til tredjeparts Internett-områder som er relevante for et spesielt tema på nettstedet. Dette indikerer ikke at SPD er tilknyttet eller støtter noen av disse nettstedene eller deres eiere. Selv om SPD håper du vil synes disse nettstedene er nyttige, har verken SPD eller dets tilknyttede selskaper, og heller ikke deres styremedlemmer, ansatte eller representanter, noen form for forpliktelser eller erstatningsansvar for tredjeparts nettsteder, informasjon på dem eller deres tilgjengelighet.

Informasjon om deg og besøkene dine på nettstedet og tjenestene

Vi behandler informasjon om deg i henhold til vår Personvernerklæring. Ved å bruke nettstedet og tjenestene samtykker du i slik behandling og bruk av informasjonen, inkludert personlige opplysninger, i henhold til denne personvernerklæringen.

Virus, hacking og andre straffbare handlinger

Du skal ikke misbruke nettstedet ved å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiell som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du skal ikke prøve å få uautorisert tilgang til nettstedet, eller til servere, datamaskiner eller databaser som er koblet til nettstedet.

Ved å bryte denne bestemmelsen begår du en kriminell handling. Vi rapporterer alle slike brudd til relevante juridiske myndigheter, og vi vil samarbeide med slike myndigheter ved å oppgi identiteten din til dem. Ved slike brudd inndras øyeblikkelig din rett til å bruke nettstedet.

SPD, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts leverandører skal ikke stå ansvarlige for tap eller skade som skyldes et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiell som kan infisere datamaskinutstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiell, som følge av bruk av nettstedet eller nedlastet materiell som er publisert på nettstedet, eller andre nettsteder som er koblet til nettstedet.

Delvis ugyldighet

I den grad noen av bestemmelsene i vilkårene for bruk anses å være ulovlige, ugyldige eller at de ikke kan håndheves, skal disse bestemmelser skilles ut og slettes uten at det påvirker evnen til å håndheve resten av bestemmelsene.

Hvem du kan kontakte

Hvis du har kommentarer eller spørsmål til disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen, vil rapportere brudd på vilkårene for bruk eller personvernerklæringen eller vil be om tilgang til, rettelser eller sletting av dine personlige opplysninger, kan du skrive til SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Sveits, eller sende en e-post til SPD på privacy@spdspark.com.

Kontakt vår hjelpetelefon Careline hvis du har spørsmål om produktene. Den betjenes av SPDs tilknyttede selskap, SPD Development Company Limited, i Storbritannia. Kontaktopplysningene til Careline vises under Kontakt oss på nettstedet i landet der du er. Husk at du må oppgi partinummeret fra produktforpakningen. Samtaler til Careline kan bli overvåket eller registrert i kvalitetssikringsøyemed, og vi kan innhente personlige opplysninger som beskrevet ovenfor.

Takk for at du besøker nettstedet vårt.